Socialt företag

Ett socialt företag tror sig ha lösningar på utmaningar som kan finnas i samhället och arbetar ofta utifrån agenda 2030 som sattes under 2015.


Ett arbetsintegrerat socialt företag hjälper personer som står utanför arbetsmarkanden genom att erbjuda arbetsträning eller arbetspraktik.


Framgången i sociala företag mäts i effekt istället för monetär vinst. Genom effektmätningen ser de även om deras vision om att lösa specifika problem fungerade.


Vinst som görs i företaget går till största eller hela delen tillbaks in företaget